Privacypolicy

Vraagstukken op het gebied van privacy zijn aan de orde van de dag. De privacywetgeving is ingrijpend aan het veranderen. Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. In 2018 gaat in alle Europese landen een nieuwe Europese privacywet gelden. Voor alle bedrijven en instellingen een belangrijk onderwerp, dus ook voor onze stichting. In dit bericht leggen wij uit welke gegevens wij opslaan en wat wij met deze gegevens doen.

Stichting Kinderdorp Stede Broec (Huttendorp) verwerkt en gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend en ten behoeve van de uitwerking van Huttendorp. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen. De gegevens worden voor maximaal één jaar opgeslagen en daarna verwijderd.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligd systeem. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Tijdens Huttendorp kunnen er foto’s gemaakt worden van uw kind. Deze kunnen geplaatst worden op onze website www.httndrp.nl of op Facebook via facebook.com/stichtinghttndrpstedebroec

Kunt u geen genoeg krijgen van onze privacyvoorwaarden? Dan is hier de volledige versie te lezen.

Sponsor worden van Huttendorp?

Dat biedt vele voordelen...

Het sponsoren van Huttendorp biedt lokale bedrijven de mogelijk om op een positieve manier onder de aandacht te komen bij de plaatselijke consument. Wilt u hier mee over weten?